LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 13
  • 1231
  • 127,655

Tiếng Trung bán hàng (1-8)

  25/03/2017    Lượt xem : 325

Các mẫu câu dùng trong bán hàng mà người học tiếng Trung không thể bỏ qua.

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :