LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 8
  • 887
  • 139,604

Hoàn thành câu (8)

  04/09/2017    Lượt xem : 239

Bài tập HSK hoàn thành câu: Bổ ngữ trình độ và Bổ ngữ trạng thái

Bài tập sửa câu sai (8)

  24/08/2017    Lượt xem : 838

Học tiếng Trung với bài tập HSK sửa câu sai theo chủ điểm ngữ pháp: Bổ ngữ trình độ và Bổ ngữ trạng thái..

Bài tập sắp xếp từ thành câu (8)

  26/08/2017    Lượt xem : 1640

Học tiếng Trung với bài tập HSK sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh theo chủ điểm ngữ pháp: Bổ ngữ trình độ và Bổ ngữ trạng thái.

Bài tập sửa câu sai (7)

  17/08/2017    Lượt xem : 165

Học tiếng Trung với bài tập HSK sửa câu sai theo chủ điểm ngữ pháp: Bổ ngữ kết quả, Bổ ngữ khả năng và Bổ ngữ số lượng.

Hoàn thành câu (7)

  13/08/2017    Lượt xem : 226

Học tiếng Trung với bài tập HSK viết lại câu ngữ nguyên nghĩa theo chủ điểm ngữ pháp:Bổ ngữ kết quả, Bổ ngữ khả năng và Bổ ngữ số lượng.