LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 10
  • 291
  • 679,457

Bổ ngữ xu hướng kép

  06/06/2017    Lượt xem : 3422

Giới thiệu nghĩa cơ bản của 13 bổ ngữ xu hướng kép và 28 nghĩa suy rộng của 9 bổ ngữ xu hướng kép trong tiếng Trung.

Bổ ngữ danh lượng

  14/05/2017    Lượt xem : 845

Bổ ngữ danh lượng là một trong ba loại bổ ngữ thuộc nhóm Bồ ngữ số lượng trong tiếng Trung.

Bổ ngữ động lượng

  10/05/2017    Lượt xem : 1424

Bổ ngữ số lượng là một trong ba loại bổ ngữ thuộc nhóm Bồ ngữ số lượng trong tiếng Trung.

Bổ ngữ thời lượng

  05/05/2017    Lượt xem : 2033

Bổ ngữ thời lượng là một trong ba loại bổ ngữ thuộc nhóm Bồ ngữ số lượng trong tiếng Trung.

Bổ ngữ trình độ

  16/04/2017    Lượt xem : 2008

Tự học tiếng Trung với nội dung ngữ pháp Bổ ngữ trình độ.

Bổ ngữ kết quả

  10/04/2017    Lượt xem : 3176

Học tiếng Trung với 18 động từ thường làm Bổ ngữ kết quả.

      Lượt xem :