LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
FANPAGE FB
Lượt truy cập
  • 5
  • 68
  • 296,643

Câu kiêm ngữ

  23/07/2017    Lượt xem : 282

Câu kiêm ngữ là một trong tám loại câu vị ngữ động từ trong tiếng Hán.

Câu liên động

  18/07/2017    Lượt xem : 332

Câu liên động là một trong tám loại câu vị ngữ động từ trong tiếng Hán.

Câu động từ chữ 有

  09/07/2017    Lượt xem : 267

Câu động từ chữ 有 là một trong tám loại câu vị ngữ động từ trong tiếng Hán.

Câu động từ chữ 是

  29/06/2017    Lượt xem : 347

Câu động từ chữ 是 là một trong tám loại câu vị ngữ động từ trong tiếng Hán.

Các dạng câu hỏi

  24/06/2017    Lượt xem : 436

Hệ thống các kiểu câu nghi vấn trong tiếng Trung, đặc biệt là câu hỏi dùng trợ từ ngữ khí 吗, 呢, 吧 và 啊.

Bổ ngữ xu hướng kép

  06/06/2017    Lượt xem : 1078

Giới thiệu nghĩa cơ bản của 13 bổ ngữ xu hướng kép và 28 nghĩa suy rộng của 9 bổ ngữ xu hướng kép trong tiếng Trung.

Bổ ngữ danh lượng

  14/05/2017    Lượt xem : 394

Bổ ngữ danh lượng là một trong ba loại bổ ngữ thuộc nhóm Bồ ngữ số lượng trong tiếng Trung.

Bổ ngữ động lượng

  10/05/2017    Lượt xem : 599

Bổ ngữ số lượng là một trong ba loại bổ ngữ thuộc nhóm Bồ ngữ số lượng trong tiếng Trung.