LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 16
  • 1238
  • 127,662

Bổ ngữ xu hướng kép

  06/06/2017    Lượt xem : 683

Giới thiệu nghĩa cơ bản của 13 bổ ngữ xu hướng kép và 28 nghĩa suy rộng của 9 bổ ngữ xu hướng kép trong tiếng Trung.

Bổ ngữ danh lượng

  14/05/2017    Lượt xem : 210

Bổ ngữ danh lượng là một trong ba loại bổ ngữ thuộc nhóm Bồ ngữ số lượng trong tiếng Trung.

Bổ ngữ động lượng

  10/05/2017    Lượt xem : 314

Bổ ngữ số lượng là một trong ba loại bổ ngữ thuộc nhóm Bồ ngữ số lượng trong tiếng Trung.

Bổ ngữ thời lượng

  05/05/2017    Lượt xem : 816

Bổ ngữ thời lượng là một trong ba loại bổ ngữ thuộc nhóm Bồ ngữ số lượng trong tiếng Trung.

Bổ ngữ trình độ

  16/04/2017    Lượt xem : 1313

Tự học tiếng Trung với nội dung ngữ pháp Bổ ngữ trình độ.

Bổ ngữ kết quả

  10/04/2017    Lượt xem : 1884

Học tiếng Trung với 18 động từ thường làm Bổ ngữ kết quả.