LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 12
  • 2363
  • 5,397,414
Hiển thị
  18/02/2021

Luyện dịch tin Trung Việt 01

Luyện dịch tin túc Trung Việt

  06/07/2020

Bài văn mẫu tiếng Trung (23) Người mẹ hoàn hảo

Một bài viết giới thiệu về mẹ.

  26/06/2020

Bài văn mẫu tiếng Trung (22)Dạo chơi Tây Hồ - Hàng Châu

Giới thiệu về Tây Hồ - Hàng Châu

  24/06/2020

Bài văn mẫu tiếng Trung (21) Tôi yêu thành phố Nam Kinh

Chia sẻ cảm nhận về thành phố Nam Kinh.

  01/05/2020

Ý nghĩa các bức hoành phi trong Cố cung Tử Cấm thành

Giới thiệu ý nghĩa các bức hoành phi được treo trong các cung, điện ở Tử Cấm Thành.

  12/03/2020

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN 050: Thông báo các trường hợp khẩn cấp

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.

  12/03/2020

TIẾNG TRUNG DU LỊCH 032: Tàu hoả

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong du lịch.

  11/03/2020

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN 049: Cung cấp các dịch vụ kinh doanh khác

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.

  11/03/2020

TIẾNG TRUNG DU LỊCH 031: Du lịch hàng không

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong du lịch.