LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 3
  • 2353
  • 2,229,051

Ý nghĩa các bức hoành phi trong Cố cung Tử Cấm thành

  01/05/2020

Trong mỗi đại điện ở Cố Cung – Tử Cấm thành Bắc Kinh đều treo hoành phi do hoàng đế ngự bút. Hãy thử tìm hiểu ý nghĩa một số bức hoành phi dưới đây nhé.

1. Hoành phi “Chính Đại Quang Minh” (正大光明zhèng dà guāng míng)được treo tại Cung Càn Thanh do Thuận Trị ngự bút. Càn là “Trời”, Khôn là “Đất”. Trời Đất giao hòa thì vạn vật sinh sôi, đạo của trời đất chiếu sáng khắp muôn nơi.

2. Hoành phi “Hoàng Kiến Hữu Cực” (皇建有极huáng jiàn yǒu jí)được treo ở Điện Bảo Hòa, có nghĩa là Thiên tử là người đặt ra luật để cai trị thiên hạ, hàm ý nhấn mạnh vương quyền.

3. Hoành phi “Doãn Chấp Quyết Trung” (允执厥中yǔn zhí jué zhōng)được treo ở Điện Trung Hòa, do vua Càn Long ngự bút. Doãn Chấp Quyết Trung được trích từ sách Thượng Thư. Có nghĩa là vua Thuấn nói với Đại Vũ, nhân tâm khó đoán, đạo tâm sâu sa khó hiểu, chỉ cần thành tâm làm theo lẽ phải thì có thể trị nước.

4. Hoành phi “Kiến Cực Tuy Du ” (建极绥猷 jiàn jí suí yóu)được treo ở Điện Thái Hòa, do Càn Long ngự bút. Cực nghĩa là xà mái nhà, Kiến Cực chính là phải có thuật trị quốc. Tuy nghĩa là thuận theo. Du nghĩa là đạo. Kiến Cực Tuy Du nghĩa là vua của một nước thì trên thuận theo đạo trời, dưới hợp với lòng dân, dung luật pháp phân minh để trị nước.

5. Hoành phi “Vô Vi ” (无为 wú wéi)được treo ở Điện Giao Thái, do vua Khang Hi viết. Lão Tử nói: “Đạo thường vô vi nhi bất vi”. Khang Hi viết Vô Vi với nghĩa bậc quân vương phải biết thương dân chúng, biết khoan thư sức dân. Hay nói như cách ngày nay là xây dựng xã hội hài hòa.

6. Hoành phi “Trung Chính Nhân Hòa”(中正仁和 zhōng zhèng rén hé)được treo ở Điện Dưỡng Tâm. Sau thời Ung Chính, tẩm cung của hoàng đế đã chuyển từ Cung Càn Thanh sang Điện Dưỡng Tâm. Hoành phi “Trung Chính Nhân hòa” treo trong điện Dưỡng Tâm do Ung Chính, có nghĩa thiên tử thì phải công tâm chính trực nhân hậu, là thiên tử phải tự nghiêm khắc với hành vi của bản thân mình.

7. Hoành phi “Cần Chính Thân Hiền”(勤政亲贤 qín zhèng qīn xián)được treo ở Tây Noãn Các trong Điện Dưỡng Tâm, do Ung Chính ngự bút. Hoành phi này thể thiện Ung Chính là một hoàng đế luôn đặt ra yêu cầu rất cao đối với bản thân mình, rất nghiêm khắc với bản thân mình cũng như đối với người khác.

Tin tức mới