LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 11
  • 500
  • 4,410,784

Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng (5)

  08/11/2017

>> Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng (4)

Trong xã hội hiện đại ngày nay không thể thiếu dịch vụ ngân hàng. Hôm nay Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng nhất Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu seri mẫu câu tiếng Trung về chủ đề Nghiệp vụ ngân hàng cho tất cả mọi người đang học tiếng Trung.

Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu học tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng với chủ đề: Tài khoản chi phiếu cá nhân:

个人支票账户 gèrén zhīpiào zhànghù Tài khoản chi phiếu cá nhân

1. 我想要开立一个支票账户, 以便能用支票付账。

Wǒ xiǎng yào kāi lì yí gè zhīpiào zhànghù, yǐbiàn néng yòng zhīpiào fùzhàng.

Tôi muốn mở một tài khoản vãng lai, như vậy tôi có thể thanh toán hoá đơn bằng thẻ.

2. 请填写这张表, 并在这儿签上您的名字。

Qǐng tiánxiě zhè zhāng biǎo, bìng zài zhèr qiān shàng nín de míngzì.

Làm ơn điền vào cái mẫu này và ký tên của bạn ở đây.

3. 支票账户的最低起存金额是多少?

Zhīpiào zhànghù de zuì dī qǐ cún jīn'é shì duōshǎo?

Số dư tối thiểu của tài khoản vãng lai là bao nhiêu?

4. 可以看看您的护照吗?

Kěyǐ kàn kàn nín de hùzhào ma?

Bạn làm ơn có thể đưa cho tôi hộ chiếu của bạn không?

5. 我现在可以填写支票了吗?

Wǒ xiànzài kěyǐ tiánxiě zhīpiàole ma?

Tôi có thể viết một tấm séc ngay bây giờ không?

6. 给您支票簿。

Gěi nín zhīpiào bù.

Đây là sổ (tập) séc của bạn.

7. 您每开一张支票, 我们都要收费。

Nín měi kāi yī zhāng zhīpiào, wǒmen dōu yào shōu fèi.

Chúng tôi đều thu phí cho mỗi tờ séc mà bạn ký tên.

8. 我想您最好是使用特殊支票, 它没有最小存款余额的限制, 而且您开出的每张支票只收取 20 美分手续费。

Wǒ xiǎng nín zuì hǎo shì shǐyòng tèshū zhīpiào, tā méiyǒu zuì xiǎo cúnkuǎn yú'é de xiànzhì, érqiě nín kāi chū de měi zhāng zhīpiào zhǐ shōuqǔ 20 měi fēn shǒuxù fèi.

Tôi nghĩ bạn nên sử dụng séc đặc biệt là tốt nhất. Nó không bị giới hạn số dư tối thiểu, hơn nữa phí dịch vụ là chỉ 20 cent cho mỗi tờ chi phiếu mà bạn viết.

9. 可以把我的姓名印在支票上吗?

Kěyǐ bǎ wǒ de xìngmíng yìn zài zhīpiào shàng ma?

Tôi có thể in tên của tôi vào những tờ séc được không?

Tuy nhiên, đối với tài khoản không kỳ hạn hoặc tài khoản vãng lai, về cơ bản, chúng ta không có quyền thông báo rút tiền.

Buổi tự học tiếng Trung online các mẫu câu Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng với chủ đề Tài khoản chi phiếu cá nhân đến đây kết thúc.

Các bạn hãy duy trì học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng nhất Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Bình luận

Tin tức mới