LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 5
  • 2242
  • 2,228,940

Bổ ngữ trình độ

  16/04/2017

Muốn nói chuẩn, viết đúng khi học tiếng Trung hay làm bài thi HSK, thì việc nắm chắc ngữ pháp là điều bắt buộc đối với những ai đã, đang và sẽ học tiếng Trung, hay đang ôn và thi HSK.

Tiếp sau phần Bổ ngữ kết quả, hôm nay Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh tiếp tục giới thiệu Bổ ngữ trình độ.

Bổ ngữ trình đ (程度补语):

1. Khái niệm:

Bổ ngữ trình độ nói rõ động tác hoặc tính chất của sự vật đạt đến mức độ nào đó. Bổ ngữ trình độ thường do hình dung từ đảm nhiệm.

2. Cấu trúc:

a. Khẳng định:

Không có tân ngữ:     CN + ĐT + 得 + HDT

                                                那个小伙子说得很流利。

Có tân ngữ:                CN + ĐT + TN + ĐT + 得 + HDT

                                                那个小伙子说越语说得很流利。

                                                那个小伙子越语说得很流利。

                                                越语那个小伙子说得很流利。

b. Phủ định:

Không có tân ngữ:     CN + ĐT + 得 + 不 + HDT

                                                这些外国留学生写得不快。

Có tân ngữ:                CN + ĐT + TN + ĐT + 得 + 不 + HDT

                                                这些外国留学生写汉字写得不快。

c. Nghi vấn

Không có tân ngữ:     CN + ĐT + 得 + HDT + 不 + HDT

                                                这条够跑得快不快?

Có tân ngữ:                CN + ĐT + TN + ĐT + 得 + HDT + 不 + HDT

                                                他踢足球踢得厉害不厉害?

3. Chú ý:

☺ Giữa vị ngữ và bổ ngữ trình độ phải có 得. Nếu không kết cấu và ý nghĩa sẽ thay đổi.

                           他写这些汉字写得很清楚。(BNTĐ miêu tả mức độ viết rõ ràng)

                           他写清楚这些汉字。(Bổ ngữ kết quả nói rõ kết quả của “viết” là rõ ràng)

☺ Thể phủ định của bổ ngữ trình độ là thêm 不 vào sau得.

                                    他开车开得不小心。

☺ Nếu động từ mang tân ngữ, phải lặp lại động từ hoặc đảo tân ngữ lên trước động từ hoặc trước chủ ngữ.

                                    这个女生写日记写得很长。

                                    我们班的女同学汉字写得很整齐。

                                    这个大房间他打扫得很干净。

☺ Khi hình dung từ làm bổ ngữ trình độ, có thể thêm phó từ biểu thị mức độ như: 很, 太, 真, 非常, 特别, 多么…

                                    她唱京剧唱得很好听。

                                    他的脸晒得真红。

                                    老师批评得非常正确。

☺ Trong câu có bổ ngữ trình độ và trạng ngữ, trạng ngữ phải đứng trước động từ.

                                    公司的领导一定安排得很周到。

                                    他的字比我写得很好看。

Nhưng khi động từ mang tân ngữ và phải lặp lại động từ, trạng ngữ đứng trước động từ trùng điệp.

                                    她们回答这些问题都回答得很准确。

                                    他讲这个故事已经讲得很清楚。

☺ Phó từ  很 có thể làm bổ ngữ trình độ biểu thị trình độ cao, giữa vị ngữ (thường là hình dung từ hoặc động từ chỉ hoạt động tâm lý) và phải có 得.

                                    这位秘书漂亮得很。

                                    那个小孩怕得很。

                                    今天不要上课,大家都高兴极了。

                                    这三个研究生对阮硕士都佩服极了。

☺ 不行/不得了/要死/要命/慌cũng có thể làm bổ ngữ trình độ chỉ mức độ cao, thường đứng sau hình dung từ hoặc động từ và giữa chúng phải có 得.

                                    这种点心甜得不行。

                                    他开了一天车,困得不行。

                                    北京的冬天冷得要死。

                                    看到他做的结果,我气得要命。

                                    她的态度使我伤心得慌。→ 慌chỉ dùng cho tình huống không tốt.

☺ 极了 cũng có thể làm bổ ngữ trình độ chỉ mức độ cao, thường đứng sau hình dung từ hoặc động từ và giữa chúng không có 得.

                                    今天我从上午8点工作到下午17点,累极了。

                                    这儿的风景美丽极了,照一张相吧。

4. Phân biệt trạng ngữ và bổ ngữ trình độ:

Xét ví dụ:

                                    大家都要早来。trạng ngữ

                                    今天他来得早。bổ ngữ trình độ

Bổ ngữ trình độ do hình dung từ đảm nhiệm là thành phần bổ sung nói rõ mức độ của động tác xảy ra. Thường chỉ động tác đã xảy ra.

☺ Trạng ngữ do hình dung từ đảm nhiệm thì nói rõ trạng thái, phương thức của động tác. Thường chỉ động tác thường xuyên xảy ra như vậy, hoặc có ý khuyên bảo, nhắc nhở.

                                    感冒以后,你应该多喝水。

(khuyên nên uống nhiều nước, thường xuyên uống nhiều nước

                                    今天天气太热,我喝水喝得多。

(chỉ có hôm nay mới uống nhiều nước, còn hôm khác thì không)

                                    你们要仔细检查,避免发生错误。

(mỗi lần kiểm tra phải tỉ mỉ chính xác, để tránh sai sót)

                                    她们检查得很仔细,不会发生错误了。

(lần này họ đã kiểm tra tỉ mỉ chính xác rồi, không có sai sót)

☺ Có hình dung từ chỉ có thể làm trạng ngữ mà không thể làm bổ ngữ trình độ.

                                    他努力学习汉语。

                                    她努力工作。

                                    他学习汉语学习得很努力

                                    他工作得努力

Buổi học tiếng Trung online Bổ ngữ trình độ trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi – nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội đến đây kết thúc.

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi nhé.

>> Bổ ngữ kết quả

Tin tức mới