LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 6
  • 2246
  • 2,228,944

Tiếng Trung lễ tân: Trực điện thoại (20)

  03/05/2018

>> Tiếng Trung lễ tân: Trực điện thoại (19)

Để giúp các bạn có thể tự học tiếng Trung online hiệu quả, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu các mẫu câu Tiếng Trung lễ tân: Gọi nhầm (20).

Việc tự học tiếng Trung online đã trở nên dễ dàng hơn khi Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh còn bổ sung thêm phiên âm cho mỗi câu và câu dịch tiếng Việt để việc tự học tiếng Trung online trở nên đơn giản, thuận tiện hơn.

Hôm nay, các bạn hãy cùng Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội học tiếng Trung online với những mẫu câu lễ tân về chủ đề trực điện thoại nhé.

接打错的电话         Jiē dǎ cuò de diànhuà                 Gọi nhầm

1.您拨的号码是多少?

Nín bō de hàomǎ shì duōshǎo?

Ngài gọi đến số nào?

2.恐怕您拨错号码了.

Kǒngpà nǐ bō cuò hàomǎ le.

Sợ rằng ngài bấm nhầm số điện thoại rồi.

3.  这里没有人叫这个名字.

Zhèlǐ méi yǒu rén jiào zhè ge míngzi.

Ở đây không có ai tên như vậy.

4.这个号码不是史密斯的.

Zhè ge hàomǎ bú shì shǐmìsī de.

Số điện thoại này không phải là của ông Smith.

5. 不,这里不是您要的号码

Bù, zhèlǐ bú shì nín yào de hàomǎ.

Không, đây không phải số ngài muốn.

6. 在这儿上班的没有叫哪个名字的

Zài zhèr shàng bān de méi yǒu jiào nǎ ge míngzi de.

Làm việc đây không có người nào có tên như vậy.

7. 您拨的号码可能不对吧

Nín bō de hàomǎ kěnéng bú duì ba.

Số điện thoại ngài bấm có thể không đúng.

8. 很遗憾, 您的分机号码没拨对

Hěn yíhàn, nín de fēnjī hàomǎ méi bō duì

Rất xin lỗi, ngài bấm không đúng số máy lẻ rồi.

9.很遗憾,号码已经变了,您得向查询台询问一下

Hěn yíhàn, hàomǎ yǐjīng biàn le, nín děi xiàng cháxún tái xúnwèn yíxià.

Rất xin lỗi, số điện thoại đã đổi rồi, ngài hỏi lại trợ lý giám đốc xem.

10. 不,这里不是运输公司,我是沃波尔

Bù, zhèlǐ bú shì yùnshū tōu gōngsī, wǒ shì Wò bō ěr.

Không, đây không phải công ty vận tải, tôi là Walpole.

11. 很抱歉,您的号码肯定错了

Hěn bàoqiàn, nín de hàomǎ kěndìng cuò le.

Rất xin lỗi, số ngài gọi chắc chắn là nhầm rồi.

Buổi tự học tiếng Trung online với những mẫu câu lễ tân về chủ đề Gọi nhầm đến đây kết thúc.

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Tin tức mới