LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 2
  • 968
  • 1,635,907

Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng (6)

  13/12/2017

>> Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng (5)

Trong xã hội hiện đại ngày nay không thể thiếu dịch vụ ngân hàng. Hôm nay Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng nhất Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu seri mẫu câu tiếng Trung về chủ đề Nghiệp vụ ngân hàng cho tất cả mọi người đang học tiếng Trung.

Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu học tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng với chủ đề: Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn:

开定期存款账户             Kāi dìngqī cúnkuǎn zhànghù          Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn

1. 我想开个定期存款账户,我知道定期存款比活期存款的利率高。

Wǒ xiǎng kāi gè dìngqī cúnkuǎn zhànghù, wǒ zhīdào dìngqī cúnkuǎn bǐ huóqí cúnkuǎn de lìlǜ gāo.

Tôi muốn mở một tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, tôi biết lãi suất tiền gửi có kỳ hạn cao hơn so với một tài khoản không kỳ hạn.

  2. 那么您准备存多久呢?

Nàme, nín zhǔnbèi cún duōjiǔ ne?

Bạn có định gửi bao lâu?

3. 各种期限的准确利率分别是多少?

Gè zhǒng qīxiàn de zhǔnquè lìlǜ fēnbié shì duōshǎo?

Lãi suất chính xác của các loại kỳ hạn là bao nhiêu?

4. 有三种定期存款,先生。 三个月期 六个月期及一年期。

Yǒusān zhǒng dìngqī cúnkuǎn, xiānshēng. Sān gè yuè qī, liù gè yuè qī jí yī nián qī.

Có 3 mức kỳ hạn, thưa ngài, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng.

5. 我就给您办有关的手续。请稍候。

Wǒ jiù gěi nín bàn yǒuguān de shǒuxù. Qǐng shāo hòu.

Tôi sẽ làm thủ tục cho bạn.Làm ơn đợi một lát.

6. 如果在存款到期之前,我急需用钱能取出来吗?

Rúguǒ zài cúnkuǎn dàoqī zhīqián, wǒ jíxū yòng qián néng qǔ chūlái ma?

Khi cần dùng gấp, tôi có thể rút tiền trước kỳ hạn không?

7. 一到期定期存款就自动转为活期存款。

Yī dàoqī dìngqī cúnkuǎn jiù zìdòng zhuǎn wèi huóqí cúnkuǎn.

Khi đến hạn, tiền gửi kỳ hạn sẽ tự động chuyển sang tiền gửi không kỳ hạn.

Buổi tự học tiếng Trung online các mẫu câu Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng với chủ đề Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn đến đây kết thúc.

Các bạn hãy duy trì học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng nhất Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Tin tức mới