LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 4
  • 553
  • 835,979

Tiếng Trung lễ tân: Trực điện thoại (11)

  30/11/2017

>> Tiếng Trung lễ tân: Trực điện thoại (10)

Để giúp các bạn có thể tự học tiếng Trung online hiệu quả, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu các mẫu câu Tiếng Trung lễ tân: Trực điện thoại (11).

Việc tự học tiếng Trung online đã trở nên dễ dàng hơn khi Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh còn bổ sung thêm phiên âm cho mỗi câu và câu dịch tiếng Việt để việc tự học tiếng Trung online trở nên đơn giản, thuận tiện hơn.

Hôm nay, các bạn hãy cùng Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội học tiếng Trung online với những mẫu câu lễ tân về chủ đề trực điện thoại nhé.

知道何时回来        zhīdào héshí huílái        Lúc nào về 

1. 可以告诉我她什么时候回来吗?

Kěyǐ gàosù wǒ tā shénme shíhòu huílái ma?

Có thể cho tôi biết bao giờ ông ấy về không?

2. 您知道他何时回来吗?

Nín zhīdào tā héshí huílái ma?

Ngài biết khi nào ông ấy về không?

3. 明白了。她什么时候回来呢?

Míngbái le. Tā shénme shíhòu huílái ne?

Hiểu rồi. Cô ấy mấy giờ về?

4. 哦,太遗憾了!您看他什么时候能回来呢?

Ó, tài yíhàn le! Nín kàn tā shénme shíhòu néng huílái ne?

Ôi, tiếc quá! Ngài xem ông ấy lúc nào có thể quay lại?

5. 哦,知道了。您知道她多久才能回来吗?

Ó, zhīdào le. Nín zhīdào tā duōjiǔ cáinéng huílái ma?

Ồ, hiểu rồi. Ngài biết sau bao lâu cô ấy mới có thể về không?

6. 他明天下午回来。

Tā míngtiān xiàwǔ huílái.

Ông ấy sẽ về vào chiều mai.

7. 她可能于9月9日回来。

tā kěnéng yú jiǔ yuè jiǔ rì huílái.

Cô ấy có thể về hôm mùng 9 tháng 9.

8. 他一小时后才回来。

Tā yī xiǎoshí hòu cái huílái.

Một tiếng nữa ông ấy mới quay lại.

9. 她不久就回来。

Tā bùjiǔ jiù huílái.

Cô ấy nên về từ lâu rồi.

10. 我想他星期一会回来。

Wǒ xiǎng tā xīngqīyī huì huílái.
Tôi nghĩ ông ấy sẽ về hôm thứ hai.

11. 他说他6:00回来。

Tā shuō tā liù diǎn huílái.

Ông ấy nói rằng ông ấy 6:00 quay lại.

Buổi tự học tiếng Trung online với những mẫu câu lễ tân về chủ đề trực điện thoại  đến đây kết thúc.

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Tin tức mới