LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 4
  • 2305
  • 3,292,419

Tiếng Trung lễ tân: Trực điện thoại (17)

  28/03/2018

>> Tiếng Trung lễ tân: Trực điện thoại (16)

Để giúp các bạn có thể tự học tiếng Trung online hiệu quả, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu các mẫu câu Tiếng Trung lễ tân: Trực điện thoại (17).

Việc tự học tiếng Trung online đã trở nên dễ dàng hơn khi Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh còn bổ sung thêm phiên âm cho mỗi câu và câu dịch tiếng Việt để việc tự học tiếng Trung online trở nên đơn giản, thuận tiện hơn.

Hôm nay, các bạn hãy cùng Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội học tiếng Trung online với những mẫu câu lễ tân về chủ đề trực điện thoại nhé.

接打国际长途(I)        Jiē dǎ guójì chángtú (I)     Gọi quốc tế

1.您能为我接一个对方付费电话吗?

Nín néng wéi wǒ jiē yí gè duìfāng fù fèi diànhuà ma?

Ngài có thể gọi giúp tôi một cuộc gọi người nghe trả tiền không?

2.您的姓名和电话号码呢?

Nín de xìngmíng hé diànhuà hàomǎ ne?

Tên và số điện thoại của ngài là gì?

3.您先挂上。过几分钟我再打给您。

Nín xiān guà shàng. Guò jǐ fēnzhōng wǒ zài dǎ gěi nín.

Ngài gác máy trước đi. Tôi sẽ gọi lại cho ngày sau ít phút.

4.您有来自芝加哥罗恩·史密斯先生的对方付费电话。

Nín yǒu láizì Zhījiāgē Luō'ēn·shǐmìsī xiānshēng de duìfāng fù fèi diànhuà.

Ngài có một cuộc gọi người goi trả tiền từ ngài Ron Smith ở Chicago.

5.您接受付费吗?

Nín jiēshòu fùfèi ma?

Ngài chấp nhận trả phí chứ?

6.电话已经给您接通了,请讲吧。

Diànhuà yǐjīng gěi nín jiē tōngle, qǐng jiǎng ba.

Điện thoại đã được kết nối với bạn, xin nghe máy.

7.我是国际电话话务员。

Wǒ shì guójì diànhuà huàwùyuán.

Tôi là nhân viên phụ trách cuộc gọi quốc tế.

8.我们有一个打给张明先生的电话。

Wǒmen yǒu yí gè dǎ gěi Zhāng Míng xiānshēng de diànhuà.

Chúng tôi có một cuộc gọi tới ngài Trương Minh.

9.请问您愿意付费吗?

Qǐng wèn nín yuànyì fù fèi ma?

Xin hỏi ngài có sẵn sàng trả tiền không?

10.请问货话人姓名及电话号码?

Qǐng wèn fāhuàrén xìngmíng jí diànhuà hàomǎ?

Xin hỏi tên họ người gọi là gì?

11.您愿意为这个电话付费吗?

Nín yuànyì wèi zhè ge diànhuà fù fèi ma?

Ngài sẵn sàng trả tiền cho cuộc gọi này không?

12.请问您要和谁通话?

Qǐng wèn nín yào hé shéi tōng huà?

Xin hỏi ngài muốn nói chuyện với ai?

Buổi tự học tiếng Trung online với những mẫu câu lễ tân về chủ đề trực điện thoại  đến đây kết thúc.

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Bình luận

Tin tức mới