LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 3
  • 2230
  • 2,228,928

Tiếng Trung lễ tân: Trực điện thoại (21)

  14/05/2018

>> Tiếng Trung lễ tân: Trực điện thoại (20)

Để giúp các bạn có thể tự học tiếng Trung online hiệu quả, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu các mẫu câu Tiếng Trung lễ tân: Đặt lịch hẹn (21).

Việc tự học tiếng Trung online đã trở nên dễ dàng hơn khi Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh còn bổ sung thêm phiên âm cho mỗi câu và câu dịch tiếng Việt để việc tự học tiếng Trung online trở nên đơn giản, thuận tiện hơn.

Hôm nay, các bạn hãy cùng Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội học tiếng Trung online với những mẫu câu lễ tân về chủ đề trực điện thoại nhé.

要求订约会        Yāoqiú dìng yuēhuì        Đặt lịch hẹn

1.我今天没时间了。

wǒ jīntiān méi shíjiānle.

Tôi hôm nay không có thời gian.

2.那就定在明天吧。

Nà jiù dìng zài míngtiān ba.

Vậy thì để mai đi.

3.我们3点在本公司的会议室等您。

Wǒmen 3 diǎn zài běn gōngsī de huìyì shì děng nín.

Chúng tôi chờ ngài lúc 3 giờ ở phòng họp của công ty.

4.会议是按预定的时间召开吗?

Huìyì shì àn yùdìng de shíjiān zhàokāi ma?

Cuộc họp được tổ chức theo thời gian dự kiến không?

5.所以您能不能叫其他负责的人出席呢?

Suǒyǐ nín néng bùnéng jiào qítā fùzé de rén chūxí ne?

Vậy ngày có thể gọi người phụ trách khác dự cuộc họp không?

6.我想在下星期您方便的时间和您碰面。

Wǒ xiǎng zàixià xīngqí nín fāngbiàn de shíjiān hé nín pèngmiàn.

Tuần sau, tôi muốn gặp ngài vào thời gian nào thuận tiện nhất.

7.我想和布朗先生约下星期碰面。

Wǒ xiǎng hé bùlǎng xiānshēng yuē xià xīngqí pèngmiàn.

Tôi muốn gặp mặt ngài Brown vào tuần sau.

8.我有重要的生意想谈。

Wǒ yǒu zhòngyào de shēngyì xiǎng tán.

Tôi có công việc quan trọng muốn thảo luận.

9.我想和您碰面谈您提供个人电脑的事。

Wǒ xiǎng hé nín pèngmiàn tán nín tígōng gèrén diànnǎo de shì.

Tôi muốn gặp ngài trao đổi về vấn đề máy tính cá nhân của ngài.

10.我可以这个星期去拜访您吗?我想给您介绍我们的产品。

Wǒ kěyǐ zhège xīngqí qù bàifǎng nín ma? Wǒ xiǎng gěi nín jièshào wǒmen de chǎnpǐn.

Tôi có thể đến thăm bạn tuần này? Tôi muốn giới thiệu với ngài về các sản phẩm của chúng tôi.

Buổi tự học tiếng Trung online với những mẫu câu lễ tân về chủ đề Đặt lịch hẹn đến đây kết thúc.

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Tin tức mới