LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 1
  • 1206
  • 4,629,568

15 bài giảng hư từ trong tiếng Hán

  17/03/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu sách “15 bài giảng hư từ trong tiếng Hán”(《汉语虚词15讲》) với các.

Hư từ là từ không có ý nghĩa từ vựng hoàn chỉnh, nhưng lại có ý nghĩa và chức năng ngữ pháp. Trong tiếng Hán, hư từ gồm phó từ, giới từ, liên từ, trợ từ, từ ngữ khí, từ tượng thanh.

Rất nhiều bạn học tiếng Trung không thật sự chú trọng đến hư từ khi trong quá trình học tiếng Trung bởi lý do các phó từ, giới từ, liên từ... được xuất hiện rải rác trong suốt quá trình học tiếng Trung, nên người học rất khó tổng hợp quy nạp lại.

Sách “Hư từ trong tiếng Hán” dày hơn 300 trang do Nhà xuất bản Trường Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh xuất bản, có 15 chương, trong đó: Phó từ (4 chương); Giới từ (3 chương); Liên từ (3 chương); Trợ từ (2 chương); Từ ngữ khí (2 chương) giới thiệu cách dùng, phân biệt từ đồng nghĩa, cận nghĩa và có bài tập để các bạn học tiếng Trung luyện tập.

Sách phù hợp với bạn học tiếng Trung hết quyển 3 Giáo trình Hán ngữ và những bạn đang và sẽ ôn thi HSK.

Phó từ 还 再 又 也

Dưới đây là mục lục sách “15 bài giảng hư từ trong tiếng Hán”

第一讲 绪论

第二讲 副词(1)

第三讲 副词(2)

第四讲 副词(3)

第五讲 副词(4)

第六讲 介词(1)

第七讲 介词(2)

第八讲 介词(3)

第九讲 连词(1)

第十讲 连词(2)

第十一讲 连词(3)

第十二讲 助词(1)

第十三讲 助词(2)

第十四讲 语气词(1)

第十五讲 语气词(2)常用语气词辨析

综合练习(一)

综合练习(二)

综合练习(三)

附录

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh

Địa chỉ: số 1 ngõ 19 Liễu Giai Hà Nội

Điện thoại: 0437737304;

Di động: 0904.593.900 – Tư vấn lớp học;

Di động: 0984.316.157 – Phụ trách trung tâm.

>> Đọc hiểu HSK vui nhộn - cao cấp

Bình luận

Tin tức mới