LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 17
  • 2800
  • 5,397,851

Đọc hiểu và diễn đạt tiếng Hán thương mại Tập 1

  04/10/2022

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh giới thiệu Bộ “Đọc hiểu và diễn đạt tiếng Hán thương mại”(商贸汉语阅读与表达) gồm 6 tập do Nhà xuất bản giảng dạy tiếng Hoa xuất bản.

Đọc hiểu và diễn đạt tiếng Hán thương mại – Tập 1 phù hợp với những bạn đã đạt trình độ HSK4 trở lên. 

Đọc hiểu và diễn đạt tiếng Hán thương mại – Tập 1 gồm 12 bài, bài khóa mỗi bài khoảng 800-1000 từ. Mỗi bài gồm 1 bài khóa chính, 2 bài khóa phụ và một bài đọc hiểu thêm.

Mục lục Đọc hiểu và diễn đạt tiếng Hán thương mại – Tập 1

Nội dung bài tập gồm 3 phần: 

+ phần 1 là bài tập cách dùng từ mới và mẫu câu xung quanh bài khóa

+ phần 2 là bài tập chọn và phán đoán đúng sai theo nội dung bài khóa

+ phần 3 là bài tập hỏi đáp và trình bày quan đểm các nhân về nội dung bài khóa

Bài khóa chính Bài 1  Đọc hiểu và diễn đạt tiếng Hán thương mại – Tập 1

Bài khóa phụ Bài 1  Đọc hiểu và diễn đạt tiếng Hán thương mại – Tập 1

Các bạn có thể inbox tới FB: Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh để đặt sách bản PDF: Đọc hiểu và diễn đạt tiếng Hán thương mại – Tập 1 nhé.

Bình luận

Tin tức mới