LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 7
  • 483
  • 4,410,767

Phương pháp giảng dạy tiếng Hán cho người nước ngoài

  29/03/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu sách “Phương pháp giảng dạy tiếng Hán cho người nước ngoài”.

Cuốn sách này chủ yếu giới thiệu các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ trong đó có cả tiếng Trung, và chi tiết hơn nữa là quá trình, nguyên tắc, nội dung, đối tượng khi đứng lớp, đặc biệt là trong các môn nghe, khẩu ngữ, đọc hiểu và viết văn. Cuốn sách này phù hợp với giáo viên dạy tiếng Trung tham khảo.

Dưới đây là mục lục chi tiết:

目录


前言

第一章 总论

一、教学法的理论支柱

二、对外汉语教学法的基本特点

小结

第二章 语言教学法流派介绍

一、语法翻译法

二、直接法

三、听说法

四、视听法

五、自觉对比法

六、认知法

七、功能法

小结

第三章 课堂教学的过程与原则

一、课堂教学的基本要素

二、教学的一般过程

三、课堂教学的基本原则

小结

第四章 课堂教学的内容与对象

一、教材的选择与处理

二、教学对象

小结

第五章 课堂教学的基本方法

一、课堂教学的准备

二、教案的撰写

三、组织教学

四、文化导入与踌文化意识的培养

五、课堂教学与课外实践

小结

第六章 阅读课型的课堂教学的实施

一、精读课的理论基础

二、精读课的教学要点

三、精读课的理论基础

四、泛读课的理论基础

五、泛读课的教学要点

六、泛读课的操作方法

小结

第七章 口语课型的课堂教学实施

一、理论基础

二、教学要点

三、操作方法

小结

第八章 听力课型的课堂教学实施

一、理论基础

二、教学要点

三、操作方法

小结

第九章 写作课型的课堂教学实施

一、理论基础

二、教学要点

三、操作方法

四、写作教学的步骤

小结

第十章 测试

一、测试的基本原理

二、测试写教学的关系

三、测试的一般分类及作用

四、对外汉语教学的主要测试项目

五、对外汉语教学测试的特点及步骤

六、例题的要点及方法

小结

参考文献

后记

>> Bài tập từ vựng HSK- sơ trung cấp

 

Bình luận

Tin tức mới