LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 1
  • 1154
  • 4,629,516

Giáo trình nghe tiếng Hán - Tập 1 - MP3

  17/09/2018

>> Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ tập 3

Trong điều kiện học tiếng Trung tại Việt Nam, không có môi trường ngôn ngữ để luyện tập là một hạn chế đối với các bạn đã và đang học tiếng Trung, để giúp các bạn đang học tiếng Trung luyện tập và nhớ từ vựng của mỗi bài học trong Giáo trình Hán ngữ đang được dạy tại Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – tự hào là địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội, chúng tôi giới thiệu cuốn Bộ Giáo trình nghe tiếng Hán (汉语听力教程) – thuộc hệ thống Bộ Giáo trình Hán ngữ chính quy dành cho người nước ngoài.

Giáo trình nghe tiếng Hán gồm 6 tập:

- Giáo trình nghe tiếng Hán – Tập 1 (汉语听力教程第一册) kèm file MP3.

- Giáo trình nghe tiếng Hán – Tập 1 – Đáp án tham khảo (汉语听力教程第一册-学习参考)

- Giáo trình nghe tiếng Hán – Tập 2 (汉语听力教程第二册) kèm file MP3

- Giáo trình nghe tiếng Hán – Tập 2 – Đáp án tham khảo (汉语听力教程第二册-学习参考)

- Giáo trình nghe tiếng Hán – Tập 3 (汉语听力教程第三册) kèm file MP3

- Giáo trình nghe tiếng Hán – Tập 3 – Đáp án tham khảo (汉语听力教程第三册-学习参考).

Trong đó, Giáo trình nghe tiếng Hán – Tập 1 gồm 30 bài (kèm file MP3) ứng với 30 bài trong quyển Giáo trình Hán ngữ Tập 1 và Tập 2 (汉语教程第一册 上/下).

Mục lục Giáo trình nghe tiếng Hán - Tập 1.

Bạn có thể download file PDF Bài 10 Giáo trình nghe tiếng Hán – Tập 1 tại đây.

Bạn có thể download file MP3 Bài 10 Giáo trình nghe tiếng Hán – Tập 1 tại đây.

Bạn có thể download file PDF đáp án Bài 10 Giáo trình nghe tiếng Hán – Tập 1 tại đây.

Các bạn có thể inbox cho FB: Thế Giới Tiếng Trung để đặt mua sách Giáo trình nghe tiếng Hán - Tập 1 nhé.

Bình luận

Tin tức mới