LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 4
  • 643
  • 723,406

Bài tập điền từ vào chỗ trống (11)

  20/01/2018

>>Bài tập điền từ vào chỗ trống (10)

Hôm nay, các bạn hãy cùng Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội làm bài tập điền từ vào chỗ trống sau nhé:

Điền từ cho sẵn dưới đây vào chỗ trống:

顺利    急性    多亏        以为    及时    放心        说不定        急救车

1.我__________了__________体重,这个月减了五斤。

2·快叫_________,把她送到医院去。

3,昨天他得了_________肠炎,一个晚上又拉又吐。

4,你看这天,_________要下雨,还是带上伞吧。

5. 你_________学习一门外语那么容易呢,不下苦工夫,是学不好的。

6,昨天晚上他喝醉了,是我们几个人把他_________上出租车拉回来的。

7,这种病只要发现得早,_____________住院做手术,是可以治好的。

8,到中国以后一切都很____________。

9,妈妈,您就_________吧,我在这儿过得非常愉快。

10。__________警察把小偷抓住了,不然我的钱包,护照就都丟了。

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn đã hoàn thành Bài tập điền từ vào chỗ trống (11) và bây giờ là lúc chúng ta xem kết quả tự học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh (Bôi đen từ chỗ “Đáp án” đến “Hết” để hiện kết quả).

Đáp án:

1.量     2.急救车    3.急性        4.说不定    5.多亏        6.抬    7.及时        8.顺利

9.放心        10.以为

Hết.

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Tin tức mới