LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 6
  • 256
  • 762,831

Bài tập đọc hiểu HSK (10)

  21/11/2017

>> Bài tập đọc hiểu HSK (9)

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu Bài tập đọc hiểu HSK (10) này dành cho những bạn ôn thi HSK, tự học tiếng Trung online để tự kiểm tra trình độ đọc hiểu tiếng Trung của mình trước khi chính thức thi HSK.

Chọn A, B, C hoặc D phù hợp với từ gạch chân:

1.她一心想出国读书,所以不想生孩子。

  A 同心          B 齐心            C 全心            D 用心

2.这一带环境很好,交通也方便,是理想的住宅区。

  A 附近          B 地区            C 带领            D 一条带子

3.他那台录音机呀,修的时间比听的时间还多呢

  A 他喜欢修理录音机          B 录音机经常出毛病

  C 修录音机比听录音机更有意思  D 修录音机很有意思

4.我的汉语讲得不好,您可别笑话

  A 高兴的话  B 说笑话        C 嘲笑            D 可笑

5.在乒乓球台上,他根本不是我的对手

  A 竞争的人  B 敌人            C 对付的人   D 对应的人

6.水平你们差不多,担论工作经验他可比比丰富多了。

  A 议论          B 比较            C 评论            D 分析

7.要注意饮食卫生,不能吃东西。

  A 任意          B 杂乱            B 混乱            D 烦乱

8.王老师把他的全部精力都在学生身上,扑在教学上。

  A 冲向          B 盖上            C 投入            D 进攻

9.夏天应该穿色的衣服,看起来比较凉快。

  A 不厚          B 短                D 容易            D 淡

10.大林已经快四十岁了,大家都劝她赶快成个家

  A 成为专家  B 买房子        C 结婚            D 找对象

11.这是什么鞋呀,才穿了三天就坏了。

  A 表示疑问  B 表示气愤   D 表示惊奇   D 表示兴奋

12.时间太紧了,他只能在上海三天,就必须回去。

  A 停下          B 停止            C 停留            D 暂停

13.我们都喜欢喝茶,特别是啊里。

  A 格外的是   B 与众不同的是       C 特点是  D 尤其是

14.经过一年的实践,他的技术水平有了一定的提高。

  A全面          B 肯定            C 某种程度   D 必定

15.小王的学习、工作都很好,只是身体差一些。

  A 表示条件  B 表示并列   C 表示转折   D 表示限定

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn hoàn thành Bài tập đọc hiểu HSK (10) và bôi đen từ “Đáp án” đến “Hết” để xem kết quả.

Đáp án:

1.C  2.B  3.B  4.C  5.A  6.A  7.A  8. C

9.D  10.C  11.B  12.C  13.D  14.C  15.C

Hết

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Tin tức mới