LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 8
  • 1001
  • 595,173

Bài tập đọc hiểu HSK (6)

  05/05/2017

>> Bài tập đọc hiểu HSK (5)

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung tâm tiếng Trung BK)  giới thiệu Bài tập đọc hiểu HSK này dành cho những bạn ôn thi HSK, tự học tiếng Trung online kiểm tra trình độ đọc hiểu tiếng Trung của mình trước khi chính thức thi HSK.

Chọn A, B, C hoặc D phù hợp với từ gạch chân

1.小韩已经三十出头了,可是还没找着对象儿呢。

      A 三十岁左右          B三十一…四十岁

      C 快三十岁了          D 三十一…三十五岁

2.这件事是真的还是假的,你可别我。

      A 猜想    B 欺骗    C 盖住        D 蒙盖

3.你这孩子,怎么一点都不听话

      A 听不懂话                B 不爱听人讲话

      C 不听从长辈的话          D 听不到说话

4.您先坐一下,李教授马上就回来。

      A 指“数量” B 指“方向” C 指“时间”   D 指“状态”

5.不知道的事情不能瞎说

      A 瞎子说的   B 乱说       C 闭眼说        D 听说

6.看电影有什么劲呢,还不如去滑冰呢!

      A 有力气   B 哪有什么力气  C 有什么意思   D 哪有意思

7.别开玩笑了,他哪有你个子高哇

      A 他比你高                B 他没有你高  

      C 他哪个地方比你高    D他可能比你高

8.王兰从小嘴就厉害,说起辩论没有能胜过她的。

      A嘴很严厉   B 嘴里生病   C 口才很好   D 批评人很厉害

9.这种衣服早就过时了,你怎么还买呀?

      A 超过时间   B 过去的时间  C 过分时兴  D 不流行了

10.请原谅我这个不速之客

      A 不快走的客人          B 不请自来的客人

      C 不认识的客人          D 不愿交往的客人

11.这次大连队是获冠军了。

      A 有把握    B 平稳    C 牢固        D 轻松

12.汉语水平不过硬,不可能学好中医课。

      A 十分坚硬   B 灵活   C 达到一定水平    D 生硬

13.要想真正了解中国,起码要在这儿三、五年。

      A 至少    B 开始    C 基本        D 必定

14.你一定要偿偿,这可是他的拿手菜

      A 亲手做的菜 B 最喜欢的菜 C 最爱吃的菜   D 做得最好的菜

Trung tâm tiếng Trung BK chúc mừng bạn hoàn thành Bài tập đọc hiểu HSK (6) và giờ là lúc xem đáp án (Bôi đen từ “Đáp án” đến “Hết” để hiện kết quả).

Đáp án:

1.D  2.B  3.C  4.C  5.B  6.C  7.B

8.C  9.D  10.B  11.A  12.C  13.A  14.D

Hết

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm tiếng Trung BK - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Tin tức mới