LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 2
  • 1055
  • 877,707

Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (9)

  23/10/2017

>> Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (8)

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK cho những bạn ôn thi HSK, tự học tiếng Trung online kiểm tra trình độ ngữ pháp tiếng Trung của mình trước khi thi HSK.

I. Chọn từ trong ngoặc điền vào vị trí A, B, C hoặc D

1.A团体比赛B结束以后,他C参加了D个人项目的比赛。(接着)

2.A到中国以后,B我C提高了D汉语水平,又了解了中国文化,收获非常大。(既)

3.我们五年没见,这次A见面,B他C是D老样子。(仍旧)

4.A这孩子只有B七、八岁,C说起话来D挺有逻辑的。(不过)

5.我们别A再等他了,我B想他C不D来了。(会)

6.他A今年夏天B和爸爸C一起D去农场。(没有)

7.你这么高声叫嚷,A说明B自己C理D亏。(恰恰)

8.说起A孩子报志愿的事,他禁不叹B一口C气D。(了)

9.你和这种A不讲道理B人讲C道理一点D用都没有。(的)

10.李建的所作所为A在座的B人C吃了D一惊。(令)

II. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D

1.____你碰到什么麻烦,就赶紧给110打电话。

     A万一             B万万       C千万           D万分

2.你这幅中国画真漂亮,在哪儿买____?

     A了               B过            C呢            D的

3.他的病情很不稳定,身体____的。

     A时时好坏         B时坏时好      C时好时坏      D好时坏时

4.昨天我哪儿都没去,就在屋子里____。

     A一整天看了书                    B看书了一整天

     C看整一天书了                    D看了一整天书

5.如果你们一直这样不停地吵____,还不如离婚算了。

     A起来             B下去          C过来          D上去

6.张华虽然学历不高,工作经验____很丰富。

     A却               B但            C并            D而

7.我写论文需要的材料就在这____杂志上。

     A本               B张            C篇            D套

8.童年时父母婚姻的破裂____他的性格有很大的影响。

     A给               B对            C向            D受

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn hoàn thành Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (9) trên website của Trung tâm tiếng Trung BK - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Dưới đây là đáp án làm bài thi HSKbôi đen “Đáp án” đến “Hết” để xem đáp án.

Đáp án

I.      1.C   2.C   3.C   4.C   5.D   6.B   7.A   8.B   9.B   10.A

II.     1.A   2.D   3.C   4.D   5.B  6.A   7.A    8.B

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Tin tức mới