LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 4
  • 36
  • 976,769

Bài tập sửa câu sai (12)

  21/12/2017

 

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu bài tập ngữ pháp HSK chủ điểm ngữ pháp: Trợ từ động thái tới các bạn đang học tiếng Trung online, đang tự ôn luyện thi HSK online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng tại Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Hôm nay chúng ta hãy học tiếng Trung online bằng cách làm bài tập ngữ pháp HSK sửa câu sai theo chủ điểm ngữ pháp: Câu chữ 把 sau nhé:

Sửa câu sai:

1,你今天把这些工作做得完做不完?

2,我在别的学校已经把这本书学过。

3,听说街上一辆卡车把有个人撞了。

4,这个孩子把他爸爸像极了。

5,办公室的老师把这份地图已经翻译英语了。

6,经过训练,大家都能把错误很快地找到。

7,他把话没说清楚,让大家都误会了。

8,他非常想今天把这本书看在家里。

9,请你一定把这封信交给。

10,我们今天要把第五课学。

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập trên và bôi đen từ “Đáp án” đến “Hết” để xem kết quả.

Đáp án:

1. 你今天能不能把这些工作做完?(这些工作你今天做得完做不完?)

2. 我在别的学校已经学过这本书了。

3. 听说街上一辆卡车把一个人撞了。

4. 这个孩子和他爸爸像极了。

5. 办公室的老师已经把这份地图翻译成英语的了。

6. 经过训练,大家都能很快地把错误找到。(经过训练,大家都能很快找到错误。)

7. 他没把话说清楚,让大家都误会了。

8. 今天他非常想在家里看这本书。

9. 请你一定把这封信交给他。

10.我们今天要把第五课学完。

Hết

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online, ôn thi HSK trên website Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng tại Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Tin tức mới